Stichting singelzicht

De stichting

Over stichting singelzicht

is een Beschermd Wonen voorziening aan de Wittevrouwenkade 1, 3512 CR te Utrecht. Singelzicht heeft plaats voor 25 jongeren in de leeftijd van 17-23 jaar. Een jongere heeft een eigen kamer en er zijn gemeenschappelijke voorzieningen zoals een woonkamer, sanitaire voorzieningen en een centrale keuken. De kamer van de jongere is gemeubileerd en gestoffeerd. De BOL-woningen (begeleiding op locatie) zijn in Utrechtse wijken, deze woningen zijn ingericht en gestoffeerd. De jongeren in de Buitenzorg beschikken over eigen woonruimte.

De zorg krijgen die je nodig hebt. Dat is waar de jongeren recht op hebben. Jongeren kunnen bij Singelzicht terecht in een situatie van (dreigende) dak- en thuisloosheid.

Het document Singelzicht in het kort beschrijft de complexe problematiek van de jongeren en de zorg die Singelzicht biedt.

Singelzicht respecteert de privacy van haar bewoners. De Privacyverklaring website Singelzicht geeft aan welke informatie wij vragen van onze bewoners en hoe wij hiermee omgaan.

Als instelling Beschermd Wonen heeft Singelzicht een gerechtvaardigd belang voor de inzet van cameratoezicht.

Doneren

Wat kan jij doen?

Stichting Singelzicht draagt een deel van de kosten door middel van fondsenwerving bij particulieren, bedrijven, serviceclubs en kerkelijke instellingen.

Word ook een donateur van Singelzicht zodat wij samen met u de jongeren een positieve toekomst kunnen bieden!

U kunt uw gift overmaken aan Stichting Vrienden Singelzicht (ANBI),
IBAN : NL 87 RABO 0365608076

Missie

Onze Missie
Wij geven jongeren met complexe problemen, die geen thuis hebben de gelegenheid zich persoonlijk en maatschappelijk te ontwikkelen. We doen dat met actieve, respectvolle begeleiding, door een veilige thuisbasis te creëren en door dagelijkse structuur te bieden.

Het doel van Singelzicht is om de zorg aan een jongere positief af te sluiten en dat de jongere in staat is om zelf verdere stappen te zetten op weg naar zelfstandigheid.